STÄDER FÖR FRED

Vår vision är att förena människor runt om i världen med en av de mest välkända symbolerna för fred och non-violence – den knutna pistolen.  Bedömning som gjorts är att nästintill en miljard människor har sett skulpturen eller symbolen och att cirka 100 miljoner människor ser den för första gången varje år. Non-violence skulpturen framför FN:s huvudbyggnad i New York är en av de mest fotograferade sevärdheterna i staden.

Det har under årens lopp placeras ut skulpturer på runt 30 centrala platser i världen (vi kommer lista dem här inom kort).

Genom att visa upp symbolen i din stad kan ni dels kommunicera ett tydligt non-violence budskap och skapa ett årligt evenemang för att lyfta frågan. Ni kommer även som en "Non-Violence City" att ingå i ett nätverk med städer runt om i världen som delar samma vision om ett fredligare samhälle.

Varje skulptur kommer att ingå i vår virtuella turné på Google Earth där varje stad med en bronsskulptur får chans att visa upp sig för resten av världen. 

Skulpturen på Avenyn i Göteborg.

Om du som läser detta sitter i ledningen för staden så tänk samma tanke som Malmö, Halmstad, Göteborg och Stockholm tänkte när de såg till att markera för sina innevånare var man står i frågan om icke-våld och fred.

Om du som läser detta inte bestämmer över såna frågor, samla ihop lite kompisar och föreslå det för ledningen i staden eller kommunen.

För mer information vänligen kontakta: ivana@nonviolence.com