DISTRICT 2350

 

Rotary och Non Violence Project

Rotary har sedan länge uppmärksammat Non Violence Projects arbete internationellt och har inte mindre än två gånger tilldelat NVP vår särskilda utmärkelse Paul Harris Award. När NVP nu åter etablerat sig i Sverige är det naturligt att vi lokalt stöttar detta viktiga vålds-förebyggande och integrationsfrämjande arbete.

Klubbarna Rotary Stockholms Västra, Stockholm Sergel och Stockholm Ladugårdslandet tillsammans med Rotary Distrikt 2350 har som ett första steg finansierat den första ”master trainer” utbildningen i Sverige och kommer att hjälpa NVP med kontakter till skolor bl a.

Rotary - Service above Self

Är världen första och största yrkesnätverk med över 1,2 miljoner medlemmar i 300 länder. Vi driver och stödjer projekt över hela världen när det gäller rent vatten, alfabetisering, kvinnors hälsa och ekonomisk och social utveckling samt fred och förståelse i världen. I Sverige fokuserar vi idag i hög grad på att främja integration av marginaliserade grupper såsom flyktingar och invandrare, funktionshindrade mm.

Vi är stolta över att ha ett av de sex Rotary Peace Center som finns i världen vid Uppsala Universitet.

Att förebygga våld och konflikter som Non Violence Project gör är därför viktigt för oss.”

Länk till Rotary Distrikt 2350's hemsida