VARFÖR VI GÖR DET VI GÖR

Allting vi gör, gör vi för att vi vi få slut på våldet.

Vi tror att alla som har sett eller upplevt våld på något sätt hellre vill leva ett fredligt liv. Vi tror att du och alla andra bär på en vilja och en kraft att göra något bra med sitt liv och att du både vill och kan bidra med något positivt till dig själv och de människor du har omkring dig.

Vi tror att Mahatma Gandhi hade rätt när han sa: "Om vi vill förändra världen så måste vi börja med de unga."

Vi tror på utbildning och att den bäst drivs av viljan att lära sig mer, inte genom en skyldighet att lära ut.

 HUR VI GÖR DET

Vi inspirerar, engagerar och motiverar ungdomar att lära sig lösa konflikter utan våld.

Vi träffar ungdomarna på deras hemmaplan – på skolor, på träningar, på gator och torg och på nätet – och vi bjuder in dem att ta del av våra icke-formella utbildningsprogram som bygger på två metoder: Interaktivitet och kreativitet.

Vårt utbildningsinnehåll backas upp av forskning och vetenskapliga slutsatser från några av världens mest erfarna personer och institutioner inom områdena psykologi och utbildning. Till det lägger vi till en hel del bondförnuft och de erfarenheter vi samlat på oss under de 20 år vi arbetat och kommunicerat med ungdomar.

Våra utbildningsmaterial implementeras av ambitiösa lärare, idrottstränare och ungdomsledare. Vi förser dem med utbildning och träning, vi ser till att de får bra material och information hur det skall användas. De ger oss värdeful feedback i gengäld.

Våra intentioner är att de nya insikterna om icke-våld, empati och fred kan användas av undomarna där och då och sitta kvar under hela livet.

 

VAD VI GÖR

Vi utbildar ungdomarna i tre ämnen: Självkänsla, konfliktlösning och icke-våld.

Vi skapar uppmärksamhet kring vår idé och vårt budskap via vår symbol – den knutna pistolen – för att nå ut längre, bredare och djupare så att ännu fler ungdomar runt om i världen kan ges chansen av att dra nytta av insikterna.

UTBILDNING
"Inspirera ungdomar genom utbildning" är vår grundidé i vårt förändringsarbete. Att förändra attityder och beteenden och att lyfta upp respektfulla och fredliga relationer mellan människor är det vi strävar efter.

Målet är att kunna möta ungdomarna ansikte-mot-ansikte, men vi tar samtidigt stora steg ut i den digitala världen för att kunna nå dem via aktiviteter och utbildning på nätet och på fler språk.

Vi söker ständigt efter duktiga utbildare och goda förebilder som delar vår ambition och som är villiga att implementera våra program på sina hemmaplaner.

SKAPA UPPMÄRKSAMHET
Skulpturen Non-Violence – den knutna pistolen – har blivt en av världens mest kända symboler för icke-våld och fred. Sedan skulpturen placerades utanför FNs huvudkontor 1981 har replikor placerats på mer än 30 centrala platser runt om i världen.

Den knutna pistolen är vår symbol. Vi använder den för att skapa uppmärksamhet och som ett kreativt inslag i våra utbildningsprogram.

Vi för ut vårt budskap tillsammans med internationella och nationella ambassadörer och lokala hjältar. Dom bidrar genom att vara med i vår internetkampanj för icke-våld och fred "Give Peace A Face" (Ge freden ett ansikte) och genom att på sitt eget sätt tolka den knutna pistolen som ett konstverk. Dessa färgsprakande modeller används på utställningar och evenemang runt om i världen för att uppmärksamma vår idé och vårt budskap.